VIBRIO


nekustamo īpašumu apsaimniekošana


Nekustamo īpašumu apsaimniekošana

VIBRIO apsaimniekošanas pakalpojumu klāsts:

 • Nodrošinam dzīvojamo māju komunikāciju apsekošanu, tehnisko apkopi, kā arī profilaktiskos (sīkie remonti) un kārtējos remontdarbus.
 • Nekustamā īpašuma apkope: teritorijas ikdienas uzkopšana, zāles pļaušana, lapu savākšana, bīstamu koku zaru apzāģēšana, notekcauruļu tīrīšana, apstādījumu kopšana un apzaļumošana, sniega tīrīšana un izvešana, jumta attīrīšana no sniega, koplietošanas telpu uzkopšana, sadzīves atktitumu izvešana.
 • Nodrošinam elektrosistēmu un apgaismojuma uzturēšanu kopīpašuma pieguļošajām telpām.
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehniskā apkalpošana, skaitītāju nomaiņa.
 • Avārijas un klientu atbalsta dienests 24h diennaktī.

Juridiskie pakalpojumi

VIBRIO paralēli apsaimniekošanai nodrošina arī juridiskos pakalpojumus:

Konsultācijas juridiskajos jautājumos sakarā ar:

 • Zemes īpašumu.
 • Rēķiniem.
 • Īres līgumiem.
 • Apsaimniekošanas līgumiem.

Nepieciešamo dokumentu sagatavošana un noformēšana apsaimniekošanas jautājumos:

 • Jaunu līgumu slēgšana un to izveidošana.
 • Nomas un īres līgumu sagatavošana, analīze un noslēgšana.
 • Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu sagatavošana.

Informācijas sniegšana valsts iestādēs un pašvaldību iestādēs.


Kontakti

VIBRIO

1@vibr.io


Elizabetes iela 2 - 502,
Rīga, LV-1010
Latvija